Obrót nieruchomościami

 • Home
 • Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami

Due dilligence

Oferuję audyt prawny nieruchomości oraz doradztwo formalnoprawne przy zakupie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości.

 • analiza ksiąg wieczystych,
 • weryfikacja zgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych;
 • weryfikacja istnienia roszczeń związanych z nieruchomością;
 • opiniowanie i sporządzanie umów oraz innych dokumentów dostosowanych do potrzeb Klienta;

Analiza umowy deweloperskiej

Sprawdź czy inwestycja jest bezpieczna, a podpisywana umowa deweloperska korzystna

 • analiza umowy deweloperskiej, umowy rezerwacyjnej, prospektu informacyjnego, harmonogramu prac oraz innych dokumentów otrzymanych od dewelopera;
 • udział w negocjacjach z deweloperem;

Postępowania wieczystkosięgowe i hipoteczne:

 • zakładanie księgi wieczystej;
 • wnioski o wpis praw do księgi wieczystej;
 • postępowanie w sprawie usunięcia niezgodności stanu faktycznego ze stanem ujawnionym w księgach wieczystych;
 • postępowania w sprawie wpisu i wykreślenia hipoteki.

Obrót nieruchomościami:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów zbycia nieruchomości;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • negocjowanie umów w obrocie nieruchomościami;

Działalność deweloperska:

 • obsługa prawna podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską;
 • reprezentacja w sprawach związanych z działalnością deweloperską;

Pozwolenia i warunki zabudowy

 • doradztwo formalnoprawne w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, warunków zabudowy i innych pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji;
 • analiza planu zagospodarowania przestrzennego;
 • legalizacji samowoli budowlanej;
 • uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zmiany sposobu użytkowania;
 • tworzenie i opiniowania umów o roboty budowlane;
 • tworzenie i opiniowania umów o podwykonawstwo;
 • egzekucja roszczeń cywilnoprawnych;

Inne sprawy związane z nieruchomościami:

 • doradztwo w ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości w tym ograniczonych praw rzeczowych.
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach związanych z nieruchomościami.