Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Home
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Poznaj swoje prawa!

Reprezentowanie Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji.

Audyty dokumentacji pracowniczej

 • pomoc prawna w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menedżerskich;
 • opiniowanie dokumentów, w tym umów o pracę, regulaminów;
 • doradztwo oraz sporządzanie regulaminów pracy dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • wyjaśnienie zasad prawa pracy obowiązujących obie strony stosunku pracy oraz praw pracownika;
 • konsultacje w zakresie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • doradza przedsiębiorcom podczas prowadzonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • doradztwo w zakresie ochrony przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację;

Spory sądowe

Reprezentacja zarówno pracownika jak i pracodawcy w przypadku sporów sądowych prowadzonych m.in. z zakresu:

 • wynagrodzenia za pracę, z tytułu nadgodzin;
 • odszkodowania z tytułu niezgodnego wypowiedzenia umowy o pracę;
 • odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji;
 • mobbingu i dyskryminacji;
 • przywrócenia do pracy;

Ubezpieczenia społeczne

Oferuję doradztwo dla pracodawców i pracowników we wszelkich sporach z ZUS dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, w tym także na etapie sądowym.

 • doradztwo i konsultacja w kwestiach dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych, w kwestii odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a także ustalania i uzyskiwania przez pracowników prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych;