Odszkodowania

 • Home
 • Odszkodowania

Odszkodowania

Wypadek komunikacyjny

Obrażenia ciała w wypadku samochodowym

 • doradztwo i pomoc prawna osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, kosztów leczenia, utraconego zarobku, kosztów opieki;
 • ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie;
 • pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji;
 • prowadzenie postępowania przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy wypadku;
 • prowadzenie spraw w imieniu: kierowców, pasażerów, pieszych i rowerzystów;
 • reprezentacja Klienta przed Sądem;

Szkoda na pojeździe z OC i AC

 • analiza kosztorysów naprawy;
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania za uszkodzony pojazd, za najem pojazdu zastępczego, za ubytek wartości pojazdu;

Błąd medyczny

 • weryfikacja szkody z tytułu błędu w sztuce lekarskiej;
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz innych należności;
 • reprezentacja Klienta przed Sądem;

Upadek, poślizgnięcie na chodniku

 • ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie;
 • pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji;
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz innych należności;
 • reprezentacja Klienta przed Sądem;

Pożar, zalanie

 • ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie;
 • analiza Ogólnych Warunków Umowy Ubezpieczenia;
 • analiza kosztorysu szkody;
 • prowadzenie postępowania przed Ubezpieczycielem (na etapie przedsądowym i sądowym);

Śmierć osoby bliskiej

 • pomoc prawna rodzinom, które utraciły osoby bliskie na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, błędu medycznego, wypadku w rolnictwie;